Sağlıklı ve güzel bir yıl temennisiyle...
SAYFALAR

/ COVID-19 SALGINI SÜRESİNCE VERİLECEK A, B, C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI, İŞYERİ HEKİMLİĞİ, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİMLERİ İLE İLGİLİ BAKANLIK DUYURUSU

COVID-19 salgını süresince Bakanlığımızca yetkilendirilmiş eğitim kurumlarının vermekte olduğu iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli temel eğitim programlarının yüz yüze eğitim şeklinde verilmesi gereken teorik kısmı, EŞ ZAMANLI (senkron) olmak koşuluyla UZAKTAN eğitim şeklinde verilebilecektir. Eğitimlerin diğer unsurları meri mevzuat hükümlerince halen geçerlidir.

17.04.2020

Eğitim Kurumlarınca Verilen İSG Profesyoneli Temel Eğitim Programlarının Uzaktan Eğitim ile Yapılması Hakkında

COVID-19 salgını süresince Bakanlığımızca yetkilendirilmiş eğitim kurumlarının vermekte olduğu iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli temel eğitim programlarının yüz yüze eğitim şeklinde verilmesi gereken teorik kısmı, EŞ ZAMANLI (senkron) olmak koşuluyla UZAKTAN eğitim şeklinde verilebilecektir. Eğitimlerin diğer unsurları meri mevzuat hükümlerince halen geçerlidir.

Bu kapsamda yetkilendirilmiş eğitim kurumlarının iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli temel eğitim programı müfredatında yer alan tüm dersler için gerekli uzaktan eğitim modüllerini hazırlaması ve katılımcılarına uzaktan eğitim hizmetini eksiksiz bir şekilde sunması önem arz etmektedir.

Bu süreçte, eğitim kurumlarınca oluşturulacak eğitim programları İSG-KATİP’e kaydedilirken EP Uygulama Şekli = “Uzaktan + Örgün Eğitim” olarak seçildikten sonra uzaktan eğitim ve örgün eğitim başlangıç tarihleri girilecektir. Daha sonra ders programı oluşturulurken geçmişte olduğu gibi eğitim programı müfredatına uygun şekilde dersler ve eğiticiler sisteme girilerek eğitim programı kayıt işlemi tamamlanacaktır. Eğitim programının Bakanlığa bildirildiği halinde örgün eğitim şeklinde kayıtlı olan dersler, ilgili gün ve saatte sisteme kaydedilen ilgili eğitici tarafından eş zamanlı (senkron) olmak şartıyla uzaktan eğitim şeklinde verilebilecektir.

Bununla birlikte, eğitimlerin takibi ve devamsızlık kontrollerinin yapılabilmesi için onaylanmış uzaktan eğitim sistemlerine ilişkin adres, kullanıcı adı ve şifreleri içerir bilgilerin İSG-KATİP > Bildirimler > Uzaktan Eğitim Bildirimi kısmına yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca, katılımcıların devamsızlıklarına dair log kayıtlarının talep edildiği takdirde Genel Müdürlüğe sunulmak üzere kayıt altına alınması gerekmektedir.

Ayrıca, ÖSYM tarafından yapılacak 2020-İSG/1 sınavının tarihi 07/11/2020 olup son program giriş tarihleri ve uygulamalı eğitimlerin tamamlanma tarihleri hakkında ayrıca duyuru yapılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

 

***A, B, C SINIFI İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği, Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşireliği) Eğitimlerine Önkayıt yapmak isterseniz tıklayınız

 

 

200