Sağlıklı ve güzel bir yıl temennisiyle...
SAYFALAR

/ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SAHA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Çalışacağınız işyerlerinde mevzuata uygun ve eksiksiz bir iş sağlığı güvenliği yönetim sistemini nasıl kurabilirsiniz?, çalışabileceğiniz başlıca sektörler (inşaat, maden, metal, petrol, kimya, otomotiv, tersane, sağlık) için iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları nelerdir? Bu sorulara cevap bulabileceğiniz ve sizi mesleki anlamda oldukça geliştirecek bir eğitime hazır olun

EĞİTİMİN AMACI:

Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Yüksek Lisans yapıyorsunuz ve iş Güvenliği uzmanı olacaksınız, C sınıfı iş güvenliği uzmanı ve/veya yükseltme sınavını kazanarak A sınıfı, B sınıfı İş güvenliği uzmanı oldunuz ve bu alanda çalışmak istiyorsunuz ya da çalışıyorsunuz. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Sahibisiniz, çalışanınızın sahada bilinçli bir uzman olarak çalışmasını istiyorsunuz.

Çalışacağınız işyerlerinde, mevzuata uygun ve eksiksiz bir iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi kurabilmek için neler yapmanız gerekiyor?, tutmanız gereken dökümanlar nelerdir? Potansiyel olarak çalışacağınız sektörlerde (İnşaat, Metal,  Petrol, Kimya, Sağlık) saha uygulamaları yönünden neler yapılıyor?  öğrenmek ve fark yaratmak isterseniz bu eğitimi mutlaka almalısınız / çalışanlarınıza aldırmalısınız.

Ne istediğinizi biliyoruz.

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

Bu eğitime, A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı iş güvenliği uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisans yapanlar ile iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği bölümlerinde çalışanlar ve yöneticiler katılabilir.

EĞİTMENLER:

*Şenol YILMAZ : A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı , Asbest Söküm Uzmanı , Öğretim Görevlisi, İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi ve Elektronik Yüksek Mühendisi’dir.  ASSAN DEMİR ve SAC SAN. A.Ş.’de 10 yıl kadar Elektronik Bakım ve İş Güvenliği Yöneticiliği ile ASSAN ALÜMİNYUM SAN. A.Ş.’de 5 yıl kadar Elektrik-Elektronik Bakım Yöneticiliği ve İş Güvenliği &Çevre Yöneticiliği görevlerini yürütmüştür.

 *İlknur BATUK: A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı , İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi, Çevre Uzmanlığı Eğiticisi, OHSAS 18001 & ISO 14001 & ISO 9001  Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi, Kimya Mühendisi’dir. 6 yıl kadar CARGILL Tarım A.Ş., 11 yıl kadar Petrol Ofisi A.Ş.’de İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü görevini yerine getirmiştir. NEBOSH belgesi sahibidir.

*Fadıl SARIGÖLLÜ : A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı , Öğretim Görevlisi, İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi ve Maden Mühendisi’dir.  Ülkemizde bir çok şantiyede İş Güvenliği Uzmanlığı yapmıştır ve  Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde Şubat 2013 tarihinden beri İş Güvenliği Uzmanlığı görevini yürütmektedir.

EĞİTİM PROGRAMI

1.GÜN

 (İSG YÖNETİM SİSTEMİ -I) (Eğitmenler: Şenol YILMAZ )

·  İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimlerinin Yasal Yükümlülükleri Nelerdir?

·  İşletmelerle, İşveren Veya İşveren Vekiliyle, İş Güvenliği Uzmanlığı Veya Danışmanlığı Görüşmelerinin Yapılmasında Dikkat Edilecek Hususlar

·  İş Güvenliği Uzmanının yeni işyerinde ilk günü, ilk haftası nasıl olmalı?

·  İşyerleri Tehlike Sınıflarının Belirlenmesi ve NACE Kodu Tanımları

·  ISG-Katip Sistemi ve Kullanımı

·  Yıllık İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışma Planlarının Oluşturulması ve Periyodik Kontrollerin Takibi

·  Altişverenlerle Yapılması Gereken Sözleşme Örneği ve Altişveren Yönetimi

·  Müteahhitlerle  Yapılması Gereken Sözleşme Örneği ve Müteahhit Yönetimi

·  İşyerlerini Ziyaret Eden Kişi ve Gruplar için İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları, Örnek Video ve Formlar

·  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşumu, Kurulda Görüşülmesi Önerilen Konular, Örnek Kurul Tutanakları

·  Onaylı Defter Örneği ve Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

·  Yıllık Eğitim Planının Oluşturulması ve Örnek Plan

·  Özlük dosyalarında bulunması gereken belgeler

·  Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile ilgili usuller, Örnek Eğitim Katılım ve Değerlendirme Formları, Örnek Eğitim Sunumları, Videolar,  Ön test ve Son test Örnekleri, Eğitim Prosedürü Örneği

·  Çalışan Yetkinliklerinin Değerlendirilmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi

·  Çalışma İzin Sistemi Uygulanması ve Örnek Formlar, Talimatlar

·  Saha Denetimi Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar ve Örnek Formlar, Talimatlar

·  İş Kazası Kök Nedenlerinin Tespiti, İş Kazası Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?, İş Kazası Kayıtları ve Örnekleri, 

·  Kaza İstatistiklerinde Neler Bulunmalı? , Örnek İstatistikler

·  Çalışma Ortamı Gözetimi Kapsamında Yapılması Gereken Ölçüm, Test, Analiz ve Kontroller

·  İşyerlerinde Sağlık Birimi Faaliyetleri ve Uygulamaları

·  Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması ve Örnek Değerlendirme Raporu

·  Çalışma Bakanlığı İş Müfettişlerinin Denetimlerde Kontrol Ettikleri Hususlar Nelerdir?

2. GÜN 

(İSG YÖNETİM SİSTEMİ - II)

(RİSK DEĞERLENDİRMESİ)                                          (Eğitmen: Şenol YILMAZ)

·  Risk Değerlendirme Yöntemleri  Nelerdir?, Hangi Risk Değerlendirme Yöntemlerini Uygulamalısınız?

·  Tehlike ve Risklerin Doğru Tanımlanması

·  Tehlikelerin  Belirlenmesi için Çeklist Örnekleri

·  Risk Değerlendirme Örnek Çalışmaları

MAKİNA EMNİYET SİSTEMLERİ                               (Eğitmen:  Şenol YILMAZ)

·  Makine Güvenliği ile ilgili Avrupa Direktifleri ve Standartlar

·  Mekaniksel ve Elektriksel Koruyucular

·  Makinelerde Risk Değerlendirmesi Yapılması

·  Risk Değerlendirme Sonuçlarına Göre Uygun Koruyucunun Seçilmesi ve Örnek Uygulamalar

KİLİTLEME – ETİKETLEME SİSTEMLERİ                    (Eğitmen: Şenol YILMAZ)

·  Kilitleme – Etiketleme Ekipmanları Neden Kullanılmalı?

·  Kilitleme – Etiketleme Ekipmanlarının Seçimi

·  Yetki ve Sorumluluklar

·  Kilitleme – Etiketleme Prosedürünün oluşumu ve Örnek Prosedür

(KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR)                     (Eğitmen: Şenol YILMAZ)

·  Kişisel Koruyucu Donanım Türleri ve Özellikleri

·  Kullanılacak Kişisel Koruyucu Donanımların Seçiminde Dikkat Edilecek kurallar

·  KKD Deneme Talimatı ve formu

·  KKD Zimmet Formları

·  TAVAN VİNCİ - FORKLİFTLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ                    (Eğitmen: Şenol YILMAZ)

3. GÜN

(YANGIN VE ACİL DURUM YÖNETİMİ) (Eğitmen: İlknur BATUK)

·  Yangın Türleri ve Söndürme Yöntemleri

·  Yangın Riskli Bölgelerde Alınması Gereken Önlemler

·  Patlamadan Korunma Dökümanı

·  Müfettiş Denetiminden Geçmiş Patlamadan Korunma Dökümanı Örneği

·  Acil Durum Eylem Planının Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Kurallar ve Örnek Acil Durum Eylem Planı

·  Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması, Eğitimleri

·  Tahliye Planının Hazırlanması, Örnek Tahliye Planı

·  Yapılacak Tatbikatların Planlanması, Tatbikatlarda Dikkat edilecek Kurallar ve Tutanakların Hazırlanması

·  Örnek Yangın – Kurtarma – Tahliye Tatbikat Raporları

·  Kimyasal Döküntülerle Mücadele Tatbikatının Yapılması ve Raporlanması

                PETROL VE KİMYA SANAYİDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI (Eğitmen: İlknur BATUK)

4. GÜN

·  İNŞAATLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI                    (Eğitmen: Şenol YILMAZ )

·  METAL  SANAYİDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI            (Eğitmen: Şenol YILMAZ )

 ·  SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI            (Eğitmen: Fadıl Sarıgöllü)

5. GÜN

·  SAHA UYGULAMASI

(Şenol Yılmaz ile birlikte gidilecek bir firmada İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının İncelenmesi)

·  SERBEST KÜRSÜ                                                                                                          (Eğitmen: Şenol YILMAZ)
(Bu bölümde katılımcıların tüm konularla ilgili soruları cevaplandırılacak ve ilave konular görüşülecektir)

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEKLER:

Katılımcılara eğitim bitiminde aşağıdaki veriler soft olarak verilecektir:

·  Tüm Eğitim Sunumları,

·  Eğitim Konuları ile ilgili tüm dökümanlar (Yıllık Çalışma Planı, Yıllık Değerlendirme Raporu, Prosedürler, talimatlar, formlar, tatbikat raporları, kaza raporları, İnşaat İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik Planı, Patlamadan Korunma Dökümanı, Risk Değerlendirme örnekleri),

·  İlgili yasa-yönetmelikler,

·  Video ve diğer görsel materyaller

·  Eğitim Katılım Belgesi

ÜCRETLENDİRME:

5 Gün için indirimli Fiyat :800 TL + KDV = 944 TL olarak belirlenmiştir.

Hemen Kayıt Yapmak İçin Tıklayınız

200