Sağlıklı ve güzel bir yıl temennisiyle...
SAYFALAR

/ 1. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI (MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ İLE) (05 NİSAN 2021 - 11 NİSAN 2021)

1. Seviye Yangın Eğiticisi Eğitim Programı : İstanbul Medipol Üniversitesi İşbirliği ile İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitmenleri´nin vereceği eğitimle; yangın güvenliği, yangın söndürme teknikleri konularında yetkinliği artmış eğitici olmak için doğru adrestesiniz. Yangın Eğitici Eğitimi´nde Sınırlı sayıda kontenjan için acele ediniz.

Önceden vermiş olduğumuz Yangın Eğitici Eğitimi'ne ait fotoğrafları görmek isterseniz tıklayınız.

1. SEVİYE YANGIN EĞİTİCİ EĞİTİM PROGRAMI

1.      AMAÇ

Kanun ve bağlı mevzuat çerçevesinde belirlenen usul ve esaslarla birlikte Türkiye ve dünyadaki  gelişmeler ışığında ‘Yangın ve Tahliye  hususlarına yeni bir bakış açısı kazandırmak  ve bu konuda eğitim ve tatbikatlar düzenleyecek kişilerin yetkinliğini arttırmaktır.

 

2.      KAPSAM

Yangının  bidayetini ve sonuçlarının anlaşılmasını sağlamak, Yangın risklerinin belirlenmesi , yangın risk analizinin yapılması

 Acil Durum Planında yangın  Organizasyonunun oluşturulması,Yangın için acil Durumların Belirlenmesi ve tedbirlerin alınması

Yangın  Ekiplerinin oluşturulması, ve görevlerinin belirlenmesi,Yangında kullanılacak teçhizat ve malzemesinin tanıtımı ve eğitimi

Acil durumlarda tahliye organizasyonunun yapısının anlatılması,Yangın tahliye ve kurtarma  eğitimlerinin ana hatlarının belirlenmesi

 

3.      HUKUKİ DAYANAK

6331 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, 

 

4.      EĞİTİMİN PROGRAMI

 

BİRİNCİ GÜN

 

Yangın bilgisi ve yangının sınıflandırılması

* Giriş

* İtfaiyelerimiz

* Yanma nedir , Yavaş ve hızlı yanma , yanmanın  özellikleri

* Yangın Üçgeni

*  Maddelerin cinsleri ( katı, sıvı, gaz )

*  Oksijen

*  Madde

*  Enerji

*  Yangının sınıfları

*  Katı, Sıvı ,Gaz, Elektrik ve Metal Yangınları

 

Yangın söndürme cihazları

*  Sulu yangın söndürme cihazları

 * Köpüklü yangın söndürme cihazları

*  Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları

*  Islak kimyevi yangın söndürme cihazları

*  Co2  li yangın söndürme cihazları

*  Halokarbonlu yangın söndürme cihazları

*  Novec 1230  Safir

 * D- Tozlu yangın söndürme cihazları

 

İKİNCİ  GÜN

Yangının nedenleri ve etkenleri

*  Bilgisizlik

*  Dikkatsizlik

*  İhmal

*  Kazalar

*  Sirayet

*  Sabotaj

*  Kendiliğinden oluşan yangınlar

*  Sigara

*  Soba ve bacalar

*  Elektrik

*  Doğal etkenler

*  Sıcak işlemler

 

Yangın önleyici tedbirler

*  İnşai yönden önleyici tedbirler

*  Sabit tesisler yönünden önleyici tedbirler

*  İhbar ve ikaz yönünden önleyici tedbirler

*  Kullanma yönünden önleyici tedbirler

*  Elektrik tesisatı,Garajlar, Kazan daireleri

*   Mutfaklar, Soba ve bacalar için önlemler

*  Sıcak işlemler

*  Gazlı sprinkler sistemler

*  Sulu sprinkler sistemler

*  Dry-pipe sprinkler sistemler

* Pre – action  sprinkler sistemler

*  Köpüklü sprinkler sistemler

*  Kuru kimyevili sprinkler sistemler

Yangın söndürmede kullanılan malzemeler

                  B tipi 110 luk

                  C tipi  85  lik

                  D tipi  1 "

*  Hortumların açma toplama usulleri

                  a- Kangal (simit ) şekli

                  b- At nalı şekli

                  c- Akerdeon şekli

                  d- Makaralı istif şekli

*  Hortumların kontrol ve bakımları

*  Rekorlar ve bağlantıları

*  Lanslar

                   a- Direk lanslar

                   b- Sprey lanslar

                   c- Köpük lansları

                   d-Taretler ve Deluge Gunlar

                   e- Kancalar

                   f-  Melanjörler

                   g- Köpük lansları

                   h- Proportionerler

                   ı- Bladder tanklar

                   j- Su perdeleri

 

 Koruma  ve kurtarma malzemeleri

*  Yangına dayanıklı elbiseler

*  Teneffus cihazları

*  Atlama brandaları

*  Emniyet kemerleri

*  Hava yatakları ve Hava yastıkları

*  Merdivenler

*  Makaralar

 

ÜÇÜNCÜ GÜN

 

İkaz ve ihbar sistemleri

*  Dedektörler

                    a- Duman dedektörleri

                    b- Beam dedektörleri

                    c- Hava örneklemeli dedektörler

                    d- Isı dedektörleri

                    e- Alev dedektörleri

                    f-  Kıvılcım dedektörleri

                    g- Kombine dedektörler

                    h- Gaz dedektörleri

                    i- Karbon monoksit dedektörleri

                    j- Diğer dedektörler

*  Alarm butonları

*  Pull –Boxlar

*  Deprem sensörleri

*  Kameralar

 

Yüksek binalarda yangın sistemleri

*  Asansörler

*  Yangın merdivenleri

*  Pompa odaları

*  İtfaiye bağlantıları

*  Alarm ve komunikasyon odaları

*  Siyam ikizleri

*   Hydrantlar

*   İklimlendirme sistemleri

 

Yangına müdahale  yöntemleri

*  Yangının duyulması, tespiti ve Yangının bildirileceği yerler

*  Müdahaleden önce alınacak tedbirler ve kararlar

*  Yangına yaklaşım şekli

*  Duman dolu odalara giriş usulleri

*  Yangın söndürme cihazlarının kullanım yöntemleri    

*  Yangın dolaplarının kullanılma şekilleri

 

DÖRDÜNCÜ  GÜN

Tahliye

*  Tahliye kararı ve uygulanması

*  Kat sorumluları öncüler ve artçılar

* personelin uyacağı esaslar

*Yetkili personelin görevleri

*  Toplanma bölgeleri

*  İtfaiye ile iş birliği

*  Yangın sonrası tespitler ve raporlar

 

Kurtarma 

*  Yaralıya yaklaşım şekli ve tespit

*   Yaralının kucakta taşınması

*  Yaralının omuzda taşınması

*  yaralının sedye ile taşınması

*  Yaralının sandalye ile taşınması

*  yaralının battaniye ile taşınması

*  İki kişi yaralı taşıma usulleri

*  Altı kişi ile yaralı taşıma

*  Bel ve boyun tahtaları Boyun kelepçeleri

*  Yaralı taşıma pratiği

 

BEŞİNCİ GÜN

 

Eğitim Bilimleri

Yetişkinin Eğitimi

 • Yetişkin Eğitimi İlkeleri

• Eğitim Ortamının Hazırlanması

 

Eğitim Yöntemleri

• Eğitim Araçları

• Eğitimin Planlanması

• Eğitim Ortamının Hazırlanması

• Eğitim Yöntemleri

 

ALTINCI GÜN

 

Sınav ve Değerlendirme

 Uygulamalı yangın eğitimi,

Portatif yangın söndürücüler  kullanılarak yangına müdahale, Yangın  hortumu kullanılarak yangına müdahale 

       

5.      HEDEF KİTLE:

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektöre ait İşletmeler'de Yangın Güvenliği ile ilgili çalışan Mühendisler, Mimarlar, Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları, Fizikçi, Kimyager, Biyologlar ile  C, B ya da A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olanlar, İSG alanında kariyer planı yapmış olan tüm lisans düzeyindeki teknik bölümler bu programa katılabilir.

Ayrıca yangın tahliye ve kurtarma hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişilerde eğitime katılabilirler.

 

6.      EĞİTİMDE KULLANILACAK METARYELLER

1-         Yangında koruyucu elbise Nomeks iplik dokuma ısı ve nem bariyerli         (4 Takım)

a-         Pantolon

b-         Ceket

c-         Başlık

d-        Eldiven

e-         İtfaiyeci çizmesi

f-         İtfaiyeci bareti (miğfer )

2-         Teneffüs Cihazı  komple set                                                 2 takım

3-         Teneffüs cihazı yedek silindiri                                              2 adet

4-         Kurtarma ipi 30 m. İki ucuna kurtağzı takılı   ½”                 1 adet

5-         85  lik hortum                                                                        4  adet

6-         110 dan 85 e düşürücü (Reducer)                                         2 adet

7-         85 lık lans  2 kademeli                                                         2 adet

8-         İtfaiyeci baltası veya üniversal rescue tool                           1 adet

9-         Yangın battaniyesi                                                                2 adet

10-       El feneri                                                                                2 adet

11-       Alemünize itfaiyeci elbisesi   (Kevler Elbise)                       1 Takım

12-       Decontamine  elbisesi                                                           2 Takım

 

7.      EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ:

       Şenol Yılmaz (YORUM AKADEMİ EĞİTİM KURUMU )

       senolyilmaz@yorumakademi.com

 

8.      EĞİTİMİN ÜCRETİ

1000TL + KDV = 1180TL olup, BU GRUBA ÖZEL 15 MART 2021 TARİHİNE KADAR ERKEN KAYITTA İNDİRİMLİ FİYAT 800TL+KDV=944TL'DİR.

*Gruplara indirim yapılacaktır.

*Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitimi ve 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi'nin ikisine birden kayıt olanlara özel indirim yapılacaktır.

 

* 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi ve 1. Seviye Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi'nin ikisine birden kayıt olanlara özel indirim yapılacaktır.

* 05 NİSAN 2021- *09 NİSAN 2021 tarihleri arasında saat 19:00 - 22:00 arası uzaktan eğitim şeklinde teorik eğitim verilecek ve 11 NİSAN 2021 PAZAR günü saat 10:00 - 14:00 arası İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi'nde Örgün Eğitim, uygulama eğitimi ve sınav yapılacaktır. 

(Kontenjan: 15 Kişi ile sınırlıdır . ACELE EDİNİZ!)

 

10.  EĞİTMENLER

       Öğr. Gör. Zekeriya ÇELİK  (İstanbul Medipol Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı - Yangın Eğitmeni - B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı)

 

11.  EĞİTİM SÜRESİ         :  Toplam 48  Saat olup, 5 Gün uzaktan eğitim (canlı konferans), 1 Gün Örgün ve Uygulamalı Eğitim Şeklindedir.

 

12.  EĞİTİM YERİ              :  Uygulama Eğitimi: İstanbul Medipol Üniversitesi  Kavacık  yerleşkesinde yapılacaktır.

 

Kayıt İçin Linke Tıklayınız

 

Sorularınız için: 

TEL: 0216 3765976 , 0532 4842307

e-MAIL: yorum@yorumakademi.com

 

200