Sağlıklı ve güzel bir yıl temennisiyle...
SAYFALAR

/ İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitimi

A/B/C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİMİ

HEDEF
İş güvenliği uzmanı belgesine sahip olan mühendis veya teknik elemanların, mesleki becerilerini iş yerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini güncellemektir. 

EĞİTİM SÜRESİ

30 saat örgün eğitim uygulanmaktadır.

YÜZYÜZE EĞİTİM UYGULAMA KURALLARI
• Eğitim süresi 6 saat /gündür.
• Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir.
• Birden fazla ders süresi birleştirilmek suretiyle blok ders olarak uygulanamaz.
• Dersler saat 09:00 - 21:00 arasında yapılır.
• Her dersin başında eğiticinin kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi, ders sonunda dersi özetleyerek soru sorulmasına fırsat vermesi gereklidir.
• Program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyalleri ile zenginleştirilmesi gereklidir.
• Eğitim programında yer alan konuların sıralaması değiştirilmemelidir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- YORUM AKADEMİ eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın hangi iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacağını
belirten, T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren BAŞVURU DİLEKÇESİ

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, Diploma ile Nüfus cüzdanı arasında adı ve soyadı farklılığı olması durumunda değişikliği
gösteren Nüfus Kayıt Örneği.
3- 1 adet fotoğraf
4- Adayın; mühendis, mimar veya teknik eleman olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi.
5- Geçerli mevcut iş güvenliği uzmanlığı belgesi
6- Banka Dekontu
Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde YORUM AKADEMİ tarafından “ASLI GİBİDİR”  tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.

200