Sağlıklı ve güzel bir yıl temennisiyle...
SAYFALAR

/ İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ VE KURSU

İşyeri Hekimliği Eğitimleri, 90 SAAT UZAKTAN EĞİTİM, 90 SAAT ÖRGÜN EĞİTİM ve 40 SAAT UYGULAMALI EĞİTİM (STAJ) DEN OLUŞUR.

HEDEF

Bu programın amacı, işyeri hekimi olmak isteyen hekimlere; mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmak ve Bakanlığın açacağı işyeri hekimliği sınavında başarılı olmalarını sağlamaktır.

 

EĞİTİM SÜRESİ

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim (Kurs) Programının süresi, teorik bölümü 180 saat olup, 90 saat örgün eğitim ve 90 saat uzaktan eğitim den oluşur. Ayrıca, uygulama kısmı (staj) da 40 saatten az olmayacak şekilde toplam 220 saat olarak tasarlanmıştır. 

 

İŞYERİ HEKİMLİĞİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

Sıra No.

DERSİN ADI

DERS SAATİ

Yüz yüze

Toplam

1

Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

1

1

2

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

1

1

3

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

1

3

4

Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

1

1

5

Temel Hukuk

1

2

6

İş Hukuku

3

5

7

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

0

2

8

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

1

3

9

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler

1

4

10

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

4

12

11

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

1

2

12

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

1

3

13

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

6

6

14

İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

3

6

15

Çalışma Ortamı Gözetimi

3

4

16

İş Hijyeni

1

3

17

Fiziksel Risk Etmenleri

4

8

18

Kimyasal Risk Etmenleri

3

6

19

Biyolojik Risk Etmenleri

1

2

20

Psikososyal Risk Etmenleri

2

4

21

Ergonomi

3

6

22

Korunma Politikaları

4

6

23

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

1

2

24

Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar

1

3

25

Büyük Endüstriyel Kazalar

1

3

26

İş Kazaları

3

6

27

İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi

0

1

28

Meslek Hastalıklarına Giriş

3

6

29

İşle İlgili Hastalıklar

1

2

30

Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

4

8

31

Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları

1

1

32

Mesleki Cilt Hastalıkları

1

3

33

Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

1

2

34

Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

1

1

35

Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

1

2

36

Mesleki Kanserler

1

2

37

Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

1

4

38

Mesleki İşitme Kayıpları

1

2

39

Toksikoloji

1

2

40

İş Sağlığında Güncel Konular

1

2

41

Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları

0

3

42

Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi

2

4

43

Çalışma Yaşamı Ve Beslenme

0

2

44

Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

2

4

45

İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım

3

6

46

İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi

2

5

47

İş Sağlığı Etiği

2

5

48

Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması

8

8

49

Son Test ve Genel Değerlendirme

1

1

 

 TEORİK EĞİTİM TOPLAMI:

90

180

50

İşyerinde Pratik Uygulamalar

 -

40

 

GENEL TOPLAM:

 -

220

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • YORUM AKADEMİ eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın hangi iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacağını belirten, T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren BAŞVURU DİLEKÇESİ
 • Eğitim kurumu ile yapılan sözleşme
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Diploma ile Nüfus cüzdanı arasında adı ve soyadı farklılığı olması durumunda değişikliği gösteren e-devlet'ten alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
 • Adayın; tıp fakültesi mezuniyetini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi
 •  

  Yukarıda belirtilen belgelerin  taratarak yorum@yorumakademi.com adresine maille göndererek başvuru yapılabilir. 

  Hemen kayıt yapmak için tıklayınız.

   

  200