Sağlıklı ve güzel bir yıl temennisiyle...
SAYFALAR

/ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI, İŞYERİ HEKİMLİĞİ, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SINAVLARINA HAZIRLIK KİTABI

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği, Diğer Sağlık Personeli Sınavlarının zorluğu düşünülerek piyasada bulunan en kapsamlı ve en görselli olarak hazırlanmış kitabımız, aynı zamanda bu işi yapan ve yapacak isg profesyonelleri için başucu kitabı niteliğindedir. Kitabımız; 796 sayfadır ve aynı zamanda sahaya yönelik bilgiler de içermektedir. Kitabımızın Güncel 4. Baskısı (22 MART 2024) yapılmış olmakla birlikte geçmiş sınavlarda; 50 SORUDA 45 ile 49 ARASI SORU TUTTURMA BAŞARISINA SAHİPTİR.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI, İŞYERİ HEKİMLİĞİ, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SINAVLARINA HAZIRLIK KİTABI

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği, Diğer Sağlık Personeli sınavları ÖSYM tarafından yapılmaya başladıktan sonra ciddi anlamda zorlaştırılmış ve sınava girenlerin başarı oranları %20'ler düzeyine düşmüştür. Özellikle A sınıfı ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı ve Diğer Sağlık Personeli sınavları oldukça zordur. Bu durumda; sınavda başarılı olabilmek için iyi ve kaliteli bir kurumdan eğitim almak ve iyi ve güncel bir kaynak kitapla sınava hazırlanmak oldukça önemli hale gelmiştir. Bu nedenle; geçmiş yıllarda çıkmış sorular dikkate alınarak , uzun soluklu uğraşlar sonrasında sınava girecek isg profesyonellerine özel 796 sayfa  sınava hazırlık kitabımız; mevzuata uygun olarak sürekli güncellenmektedir.  MART 2024 (Güncel) 4. Baskısı yapılmış olup 1. Hamur kağıda bol görselli olarak hazırlanmış ve bu özelliği ile de piyasadaki kitaplardan ayrılmış ve BAŞARI ODAKLI BİR KİTAPTIR.

 

Kitabımız; Sınavın zorluğu düşülerek ve kazanmak için detaylı çalışılması gerektiği için piyasada bulunan en kapsamlı kitap olup, aynı zamanda bu işi yapan ve yapacak kişiler için bir başucu kitap niteliğindedir. Sahaya yönelik bilgiler de içermektedir.

 

Kitabımızın İçerik Bilgileri Aşağıda Verilmiştir:

 

Yazar Hakkında

Önsöz

Sınava Nasıl Hazırlanmalıyım?

2- İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Kavram Ve Kuramlarının Gelişimi

3 - İş Sağlığı Ve Güvenliğine Genel Bakış Ve Güvenlik Kültürü

4 – Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

5 – Temel Hukuk

 • Anayasa
 • 6 – İş Hukuku

 • 6.1. 6331 Sayılı İş Kanunu
 • 6.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi hk. Yönetmelik
 • 6.3. İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
 • 6.4. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
 • 6.5. Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hk. Yönetmelik
 • 6.6. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
 • 6.7. 4857 Sayılı İş Kanunu
 • 6.8. Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 
 • 6.9. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde Bulunan Diğer Önemli Hususlar:
 • 6.10. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
 • 7-Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

  8- Ulusal Ve Uluslararası Kuruluşlar-Sözleşmeler

  9- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 • 9.1. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev,  Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 • 9.2. İşyeri Hekiminin Görev,  Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hk. Yönetmelik4
 • 9.3. Diğer Sağlık Personelinin  Niterlikleri, Görev, Yetki, Yükümlülükleri ile Çalışma Usul ve Esasları
 • 9.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 • 10- İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları

 • 10.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 • 11- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • 11.1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001)
 • 12- Risk Yönetimi ve Değerlendirme

 • 12.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • 12.9. Risk Değerlendirme Metodolojileri
 • 13- Çalışma Ortamının Gözetimi

  14- İş Hijyeni

 • 14.2.  Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
 • 14.3. İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik
 • 15- İşyeri Bina ve Eklentileri

 • 15.2. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 • 16- Fiziksel Risk etmenleri

 • 16.3.10. Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 • 16.4.3. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 • 16.8. Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
 • 17- Kimyasal Risk etmenleri

 • 17.1. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • 17.2. Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • 17.4. Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • 17.5. Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
 • 17.7. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
 • 17.8. Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği
 • 18- Biyolojik Risk etkenleri

 • 18.3. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hk. Yönetmelik
 • 19- Psikososyal Risk Etmenleri

  20- Ergonomi

  21- Korunma Politikaları

  22- Kaynak İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

  23- Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği

 • 23.2. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 • 23.3. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 • 23.6. Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 • 23.7.6.1. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 • 24- Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği

  25- Motorlu Araçlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği

 • 25.1. Karayolları Trafik Kanunu
 • 25.2. Karayolları Trafik Yönetmeliği
 • 25.3. Karayolları Taşıma Yönetmeliği
 • 25.4. Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği
 • 25.5. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
 • 26- El Aletleri İle Çalışma       

  27- Bakım – Onarım işlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

  28- Yangın     

 • 28.7. Binaların Yangından Korunması Hk. Yönetmelik’te Geçen Önemli Hususlar:   
 • 29- Acil Durum Planları          

 • 29.1. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 • 30- Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri

 • 30.1.  Sağlık  Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği       
 • 30.3. NFPA (Ulusal Yangın Koruma Örgütü) Tehlike Derecelendirme Endeksi
 • 30.4. Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması Ve Karışımların Etiketlenmesi
 • 31- Havalandırma Ve İklimlendirme Prensipleri

  32- Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği    

 • 32.1. Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 • 32.2. Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği          
 • 33- Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği     

 • 33.3. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hk. Yönetmelik  
 • 33.4. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/Ab)  
 • 34- Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği     

 • 34.1. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hk. Yönetmelik   
 • 35- Elle Kaldırma Ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği          

 • 35.1. ILO – 127 Nolu Sözleşme: Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Hakkında Sözleşme       
 • 35.2. NIOSH  Kaldırma Eşiti 
 • 35.3. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 • 35.5. Elle Taşıma İşleri Uygulama Rehberi  
 • 36- Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği   

  37- İnşaat İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği   

 • 37.1. Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği       
 • 38- Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği

 • 38.1. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği          
 • 39- İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları   

 • 39.1- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hk. Yönetmelik        
 • 39.2. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 • 39.4. Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
 • 40- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları        

 • 40.1. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği          
 • 40.2. Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği       
 • 40.3. Makina Emniyeti Yönetmeliği    
 • 41- İş Kazaları

  42- Meslek Hastalıkları           

 • 42.3. Tozla Mücadele Yönetmeliği     
 • 42.4. Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ     
 • 42.20. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği           
 • 43- İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler         

  44- Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar      

 • 44.2. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik    
 • 44.3. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik          
 • 45- Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması       

 • 45.3. Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik     
 • 45.4. Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hk. Yönetmelik    
 • 45.6.Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya daha az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 
 • 46- Çalışma Hayatında Etik    

  47- Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi ve İletişim

 • 47.2. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik      
 • 47.3. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik     
 • 48- Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

  49- Toksikoloji

  50- Epidemiyoloji (İş Sağlığı ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri)    

  KAYNAKÇA 

   

  KİTABIMIZIN ÜCRETİ:  700TL'DİR.

  SATIN ALMAK İSTERSENİZ BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ...

  TEL : 0216 376 59 76

   

  ANAHTAR KELİMELER:

 • İş güvenliği uzmanlığı sınava hazırlık kitabı
 • İş güvenliği uzmanlığı sınava hazırlık kitabı 2024
 • İSG hazırlık kitapları
 • İSG hazırlık kitapları 2024
 • İSG kitabı 2024
 • İş güvenliği uzmanlığı, İşyeri hekimliği, Diğer sağlık personeli (işyeri hemşireliği) sınava hazırlık kitabı
 • İşyeri hekimliği sınava hazırlık kitabı
 • İşyeri hekimliği sınava hazırlık kitabı 2024
 • Diğer sağlık personeli (işyeri hemşireliği) sınava hazırlık kitabı
 • Diğer sağlık personeli (işyeri hemşireliği) sınava hazırlık kitabı 2024
 •  

   

    

  200